Marknadsmeddelande 187/16 - Sista dag för handel med BTA i GoldX International AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, GOLDX BTA, är den 3 augusti 2016. 

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: GOLDX BTA

ISIN-kod: SE0008434443

Orderboks-ID: 123298

Sista handelsdag: 3 augusti 2016

Stockholm den 28 juli 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se