Marknadsmeddelande 209/15 – Stureguld Sverige AB aktie handlas exkl. utdelning av aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB den 15 december 2015

Report this content

Aktierna i Stureguld Sverige AB (SGLD) handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB från och med den 15 december 2015. Sista dag inklusive rätt till utdelningen är den 14 december 2015.

Utdelningen kommer att ske enligt följande:

Varje heltal 209 innehavda aktier i Stureguld ska ge rätt till en (1) aktie i Mobilåtervinning i Sverige AB.

Totala antalet aktier som högst kan delas ut är 495 000 aktier.

Avstämningsdag är den 16 december 2015.

Information om aktien:

Kortnamn: SGLD
ISIN-kod: SE0005568698
Orderboks ID: 104596
Utdelning: 495 000 aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB
Handel exkl. utdelning: 15 december 2015

Stockholm den 11 december 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se