Marknadsmeddelande 272/18 - Sista dag för handel med BTA i Precisionsmetall AB

Report this content

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, PREMET BTA, är den 16 november, 2018.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: PREMET BTA
ISIN-kod: SE0010920447
Orderboks-ID: 47JL
CFI: ESNUFR
FISN: PRECISIONS/SH
Sista handelsdag: 16 november, 2018

Stockholm den 13 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com