Marknadsmeddelande 37/19 – Information om omvänd split och ny ISIN-kod i Precisionsmetall Group AB

Report this content

Sista dag för handel i Precisionsmetall AB:s aktier före omvänd split med villkoren 1:100 är den 11 februari, 2019 och första dag för handel efter omvänd split är den 12 februari, 2019.

Med hänvisning till Precisionsmetall AB:s pressmeddelande från bolagsstämman som hölls den 25 januari, 2019, genomför bolaget omvänd split. Aktierna kommer handlas med ny ISIN-kod från den 12 februari, 2019. Orderboks-ID kommer inte ändras. 

Information om omvänd split:
Kortnamn: PREMET
Villkor: 1:100
Nuvarande ISIN-kod:
SE0005568698
Sista handelsdag med gammal ISIN-kod: 11 februari 2019

Första handelsdag med ny ISIN-kod: 12 februari 2019
Ny ISIN-kod: SE0012257681
Oförändrat orderboks ID: 412S
Antal aktier efter split: 2 648 571

Nytt kvotvärde: 0,4
 

Stockholm den 8 februari 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com