Marknadsmeddelande 57/19 – Information om företrädesemission i Precisionsmetall Group AB

Report this content

Den 20 mars 2019 är sista dag för handel i bolagets aktie (PREMET) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 21 mars 2019.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier, för 1,60 SEK (5:6 á 1,60 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 27 mars 2019 till och med den 8 april 2019.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 27 mars 2019 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 27 mars 2019 till och med den 10 april 2019.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: PREMET TR
ISIN-kod: SE0012454239
Orderbok-ID: 52J0
CFI: RSSXXR
FISN: PRECISIONS/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 27 mars 2019
Sista handelsdag: 8 april 2019
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: PREMET BTA
ISIN-kod: SE0012454247  
Orderbok-ID: 52HY
CFI: ESNUFR 
FISN: PRECISIONS/SH
Handelsperiod: 27 mars 2019 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Stockholm den 15 Mars 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com