Mobilåtervinning tas upp för handel på Mangoldlistan

Report this content

Stureguld har erhållit flertalet förfrågningar om när det utdelade dotterblaget Mobilåtervinning ska tas upp för handel. Vi kan nu meddela att Mobilåtervinning kommer att tas upp för handel på Mangold Fondkommissions inofficiella lista, Mangoldlistan, med första dag för handel beräknad till den 29 februari 2016, kortnamn kommer vara MOVI.

ISIN-kod: SE0007705074.

Handel på Mangoldlistan
Investerare som önskar att handla i aktier på Mangoldlistan ombeds att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut som i sin tur kontaktar Mangold Fondkommissions handlarbord.

Om Mangoldlistan
Mangoldlistan är varken en reglerad marknad eller en handelsplattform. De bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan behöver därför inte följa de regler som gäller för bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform. Placeringar i bolag listade på Mangoldlistan kan ha en högre risk än placeringar i bolag som är noterade på en reglerad marknad eller en handelsplattform.

Mer information om Mangoldlistan finns på Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se under fliken Mangoldlistan.

För mer information kontakta:

Info@mobilpengar.se

08 - 12056015

Johan Nilsson
VD
08-720 06 10
Kontakt@stureguld.se
www.stureguld.se

Dokument & länkar