Nyemission i dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB

Report this content

Styrelsen i Mobilåtervinning i Sverige AB har under november arbetat för att kapitalisera bolaget. Under senaste veckan stängdes emissionen och bolaget har genomfört en riktad emission till tio investerare varav Richard Näsström samt Blue Bat Investments AB kommer att inneha mer än fem procent av kapital och röster. Bolaget har erhållit 1 999 995 kronor som betalning för 133 333 stycken aktier. Det totala antalet aktier efter emissionen i Mobilåtervinning uppgår till 683 333 stycken med ett totalt aktiekapital om 683 333 kronor.

Intresset var stort för emissionen.

Emissionen genomfördes med ett totalt värde för bolaget om 10 249 995 kronor (683 333 stycken x 15 kronor i emissionskurs). Stureguld Sverige AB äger efter emissionen 495 000 aktier = 72,44 % då Stureguld sålde 55 000 aktier i samband med emissionen.

För mer information kontakta

Johan Nilsson, VD

08-7200610

kontakt@stureguld.se

Taggar:

Dokument & länkar