Offentliggörande av investeringsmemorandum

Stockholm 2018-02-21

Precisionsmetall Group AB offentliggör idag, genom publicering på www.aktietorget.se, bolagets hemsida www.precisionsmetall.se och på emissionsinstitutets hemsida www.partnerfk.com sitt investeringsmemorandum inför kommande fullt garanterade företrädesemission.

//

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-38 58 88
Email: Info@precisionsmetall.se

Precisionsmetall Group AB
Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar