Offentliggörande av investeringsmemorandum och teaser

Report this content

Stockholm 2019-03-26

Precisionsmetall Group AB offentliggör idag, genom publicering på www.spotlightstockmarket.com och bolagets hemsida www.precisionsmetall.se sitt investeringsmemorandum och teaser inför kommande företrädesemission.

För mer information kontakta:

VD - Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar