Precisionsmetall Group AB har lämnat in överklagan mot Skatteverkets beslut

Stockholm 2018-01-11

Precisionsmetall Group AB har idag lämnat in sitt överklagande gällande Skatteverkets beslut att upptaxera bolaget för beskattningsåret 2015. Skatteverkets beslut kommer ha en negativ påverkan på resultatet för 2017. Bolagets finansiella ställning är stabil och verksamheten fortsätter med oförändrad takt.

//

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-720 06 10
Email: Info@precisionsmetall.se


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar