Publicering av informationsmemorandum

Stockholm 2016-06-10
På måndag 13 juni är första teckningsdag i företrädesemissionen i GoldX International AB. Med anledning av detta offentliggörs idag informationsmemorandum. Memorandumet finns tillgängligt på AktieTorgets hemsida samt GoldX webbsida www.goldx.se .


För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
08-720 06 10
Info@goldx.se
www.goldx.se


Dokument & länkar