Styrelsen i Precisionsmetall Group AB beslutar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Report this content

Stockholm, 2019-02-07

Extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB ("Bolaget"), beslutade den 25 januari 2019 om minskning av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 1:100, vilket innebär att etthundra (100) aktier läggs samman till en (1) aktie. Vidare beslutade extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen i Bolaget att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

I enlighet med bemyndigandet beslutade styrelsen den 7 februari 2019 att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier till den 13 februari 2019.

Sammanläggningen beräknas registreras hos Bolagsverket den 12 februari 2019 varigenom antalet aktier i Bolaget efter sammanläggningen kommer att uppgå till 2 648 571.

Sista dag för handel inklusive rätt till sammanläggningen är den 11 februari 2019 och första dag för handel exklusive rätt till sammanläggningen är den 12 februari 2019. En av Bolagets aktieägare har åtagit sig att skjuta till utjämningsaktier till de aktieägare som inte har ett innehav jämnt delbart med 100.

För mer information kontakta:
VD - Christian Kronegård
Tel: 08-38 58 88
Email: info@precisionsmetall.se

Precisionsmetall Group AB
Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar