Styrelsens förslag till årsstämman

Report this content

12. Styrelsen avstår för att lämna ett förslag om ersättningar till styrelsens ledamöter.

13. Styrelsen föreslår omval av Hans Orre, Johan Nilsson och Marcus Wernersson samt nyval av Stefan Vilhelmson.

14. Att nuvarande revisor Berit Holmgren (Carlsson & Partners) omväljs.

Styrelsen

08-720 06 10

kontakt@stureguld.se

www.stureguld.se

Dokument & länkar