Uppdatering avseende nyemission i Precisionsmetall Group AB

Report this content

Stockholm 2018-08-21

Nyemissionen som belsutades på den extra bolagsstämman 2018-02-13 ligger fortfarande under registrering hos Bolagsverket. Emissionen ska totalt inringa 10 594 285,60 SEK och totalt har det betalats in 7 608 580,24 SEK. Likvida medel har betalats in löpande och Bolaget inväntar resterande belopp om 2 985 705,36 SEK som förväntas betalas in.


För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar