Utdelning av aktier dotterbolag

Report this content

Stockholm 2015-12-10

Som beslutades på den extra Bolagsstämman 2015-10-27 kommer Stureguld att dela ut hela sitt innehav av Mobilåtervinning i Sverige AB. För varje 209 innehavda aktier i Stureguld erhåller man en aktie i Mobilåtervinning. Det bokförda värdet som delas ut ur Sturegulds balansräkning är 495 000 SEK. Efter utdelningen äger Stureguld inga aktier i Mobilåtervinning.  

Sista dag aktierna i Stureguld handlas inklusive rätt till utdelning är den 14 december 2015. Första dag utan rätt till utdelning är 2015-12-15. Avstämningsdag för rätt till utdelning är 2015-12-16.

De nya aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares konto den 18 december 2015.

Utlåtande om eventuella skattekonsekvenser kommuniceras så snart skatteverket gett besked i frågan.

//

           
För mer information, kontakta Bolaget på:
Tel: 08-720 06 10

Kontakt@stureguld.se
www.stureguld.se

Dokument & länkar