Utfall i fullt garanterad företrädesemission

Report this content

Stockholm 2018-03-15

Precisionsmetall Group AB har avslutat företrädesemission som beslutades av den extra bolagsstämman den 13 februari 2018. Teckningstiden löpte under perioden 22 februari - 8 mars 2018. Emissionen blev fulltecknad inklusive garantikonsortiet. Teckningsgraden uppgick till 30 procent. Totalt tecknades det aktier för 10 594 285,60 SEK. Utan företräde tecknades det aktier för 2 132 127,76 SEK, med företräde 1 066 067,68 SEK och genom garantiåtaganden tecknades det för 7 396 090,16 SEK.

Bolagets aktiekapital efter emissionen kommer uppgå till 1 059 428 SEK och antal aktier till 264 857 140 stycken.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandumet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 15 mars 2018. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Aktietorget fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.

Garantikostnader och emissionskostnader kommer att uppgå till 1 700 000 SEK.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG

Dokument & länkar