Verksamheten MobilPengar.se överlåts till ett helägt dotterbolag

Report this content

Verksamheten MobilPengar.se förvärvades av Stureguld Sverige AB under våren 2015. Sturegulds ledning har under våren och sommaren lagt upp strategin för vidare expansion av verksamheten.

Därför har ett helägt dotterbolag till Stureguld bildats vilket för närvarande är under namnändring till Mobilåtervinning i Sverige AB. Styrelsen beslutade 2015-08-28 att dotterbolaget förvärvar rörelsen MobilPengar av Stureguld Sverige AB. Köpeskillingen uppgår till 450 000 kronor. Mobilåtervinning i Sverige AB kommer att genomföra en företrädesemission till Stureguld Sverige AB där köpeskillingen kvittas i emissionen. Mobilåtervinning i Sverige AB kommer därefter att ha ett totalt aktiekapital om 500 000 kronor.

Styrelsen ser mycket positivt på MobilPengars verksamhet i framtiden. Genom att överlåta verksamheten till ett separat bolag skapas en fokusering på varje enskilt område samtidigt som det ger en klarare och enklare kommunikation mot marknaden. Ett första steg på expansionen är att MobilPengars verksamhet kommer att bedrivas i dotterbolaget.

För mer information kontakta

Johan Nilsson, VD

08-7200610

kontakt@stureguld.se

Taggar:

Dokument & länkar