DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2018

Första halvåret 2018 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för första halvåret var 97,8 Mkr (90,4)
  • Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till 1,4 Mkr (-2,0)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (-3,1)

Andra kvartalet 2018 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden april - juni uppgick till 48,3 Mkr (45,5)
  • Rörelseresultatet för årets andra kvartal uppgick till 0,6 Mkr (-1,6)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 Mkr (-2,2)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Tredje kvartalet i rad med positivt rörelseresultat bekräftar att bolaget är på rätt väg

Omsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 97,8 Mkr (90,4), där detaljtillverkningen stod för 93,6 Mkr (89,6), vilket är en ökning med drygt 4 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet har samtidigt förbättrats till 1,4 Mkr (-2,0). För det andra kvartalet uppgick omsättningen till 48,3 Mkr (45,5), medan rörelseresultatet landade på 0,6 Mkr (-1,6), och det är således tredje kvartalet i rad med positivt rörelseresultat.

Bolaget har under perioden jobbat intensivt med att mildra effekterna av flaskhalsarna i hela leveranskedjan, vilka ändå har orsakat bolaget höga extrakostnader för produktionsövertid, expresstransporter och forceringskostnader. Parallellt har förhandlingar inletts med kunder om prisjusteringar utöver avtalsmässig reglering avseende förändrade råmaterialpriser. Resultatet av dessa prisförhandlingar kommer successivt att påverka andra halvårets resultat.

Bolagets bulgariska fabrik har fortsatt att utvecklas väl under perioden och uppvisar en sund lönsamhet.

Ulricehamn 2018-08-24
Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884, martin.west@precomp.com
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:30.

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera

Dokument & länkar