Precomp Solutions AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Report this content

Bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida www.precomp.se.

Ulricehamn 2022-04-25

Peter Sprigg, CEO/VD Precomp Solutions AB (publ), 073-994 09 13, peter.sprigg@precomp.com

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB; www.penser.se, certifiedadviser@penser.se, tel 08-463 83 00.