Precomp Solutions AB utser ny VD

Report this content

Vid styrelsens konstituerande möte efter dagens årsstämma utsågs Anders Jansson till ny VD.

Martin West kvarstannar i bolaget som Marknads- och säljchef.

För ytterligare information kontakta

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande Precomp Solutions AB, 070-5251615, stigarne@blom.pp.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 17:00 CET.

Prenumerera