Precomp Solutions prospekt offentliggörs idag

Som tidigare meddelats genomför Precomp Solutions AB en nyemission av aktier och teckningsoptioner. Emissionen är i sin helhet täckt genom garanti- och teckningsförbindelser.

Prospektet avseende den föreliggande nyemissionen offentliggörs idag och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.precomp.com samt på Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida, www.stockholmcorp.se.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Precomp Solutions AB (publ)
Lars-Olof Bergsten, Verkställande direktör
Telefon: 0321-530 800


Certified Adviser för Precomp Solutions AB är Remium AB – www.remium.com

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.