Precomp Solutions VD dömd för otillbörlig marknadspåverkan.

Precomp Solutions VD Martin West har vid Stockholm Tingsrätt blivit dömd för otillbörlig marknadspåverkan efter köp av aktier för totalt 877 kronor. Åtalet grundade sig på att Martin West under en period av fyra månader 2016 vid tjugo tillfällen köpt sammanlagt 250 aktier i Precomp Solutions. Martin West avser att överklaga domen.

Styrelsens uttalande i bolaget:

”Styrelsen ger Martin West sitt fulla stöd och ser ingen anledning att han ska lämna sin post som VD.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precomp Solution AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 10.15.

Styrelsen i Precomp Solutions AB (publ)

För frågor kontakta

Reinhold Dånmark/ordförande 0707-555859

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera