Precomp Solutions VD dömd för otillbörlig marknadspåverkan.

Report this content

Precomp Solutions VD Martin West har vid Stockholm Tingsrätt blivit dömd för otillbörlig marknadspåverkan efter köp av aktier för totalt 877 kronor. Åtalet grundade sig på att Martin West under en period av fyra månader 2016 vid tjugo tillfällen köpt sammanlagt 250 aktier i Precomp Solutions. Martin West avser att överklaga domen.

Styrelsens uttalande i bolaget:

”Styrelsen ger Martin West sitt fulla stöd och ser ingen anledning att han ska lämna sin post som VD.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precomp Solution AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 10.15.

Styrelsen i Precomp Solutions AB (publ)

För frågor kontakta

Reinhold Dånmark/ordförande 0707-555859

Prenumerera