Styrelsens beslut om nyemission i Precomp Solutions AB (publ)

Styrelsen i Precomp Solutions AB (publ) har idag tagit beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Nyemissionen avser högst 1 361 235 aktier av serie A och 14 842 070 aktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer bolagets aktieägare varvid två (2) gamla aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen ska uppgå till 1,00 kr. Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser av huvudägare och garantiförbindelser av ett garantikonsortium.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen är den 27 juni 2008 och teckningstiden är den 1 juli – 14 juli 2008.
Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 24 juni, första dag för handel exklusive rätt att delta är den 25 juni. Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 1 juli -9 juli. Handel med BTA sker från den 1 juli till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Emissionsprospektet kommer att göras tillgängligt för nedladdning från Precomps hemsida (www.precomp.com) samt distribueras till direktregistrerade aktieägare.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Precomp Solutions AB (publ)
Lars-Olof Bergsten, Verkställande direktör
Telefon: 0321-530 800

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera

Dokument & länkar