Preem: Efterlängtat förslag om gröna kreditgarantier

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att införa gröna kreditgarantier till företag som vill göra miljö- och klimatinvesteringar, enligt finansmarknadsminister Per Bolund. Preem ställer sig positiva till regeringens förslag.

- Drivmedelsbranschen är mitt uppe i en total omvandling, där vi ställer om från fossilt till förnybart, vilket kommer att kräva stora investeringar. Det är mycket positivt att regeringen öppnar upp för gröna kreditgarantier för företag som vill snabba på klimatarbetet, men som drabbats hårt av viruspandemin och får svårare att finansiera samhällsviktiga utvecklingsprojekt, säger Peter Abrahamsson, Chef Strategiska investeringar på Preem.

De gröna kreditgarantierna är tänkta att gå till investeringar för att ställa om till fossilfritt, så som batteri- och lagringskapacitet, produktion av biogas och vindkraft, enligt Per Bolund. Finansmarknadsministern lyfter specifikt upp biodrivmedel som ett lämpligt föremål för kreditgarantierna.

- Ökad produktion av biodrivmedel är helt avgörande för att Sverige ska nå klimatmålen. Genom att utveckla existerande verksamheter, istället för att riva upp och bygga nytt, kan Sverige åstadkomma största möjliga utsläppsminskningar, på snabbast tid och till lägst kostnad. Regeringens förslag kan hjälpa företag att ställa om ännu snabbare. Det är bra för ekonomin, sysselsättningen och klimatet, säger Peter Abrahamsson.

Preem har även noterat regeringens uppdrag till Riksgälden att undersöka emittering av världens grönaste statliga obligationer, ett uppdrag som Preem följer med intresse.

För mer information, kontakta:
Preems pressjour, 070 450 10 01, press@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden. Antal anställda : 1 500 anställda. Omsättning: 92 miljarder SEK (2018).Antal tankställen: 570 stationer (privat- och yrkestrafik).

Prenumerera