Försäljningen ökade med 33% under april jämfört med föregående år

Fortsatt god försäljningstillväxt under april med nettoomsättning som uppgick till 2 (1,5) mSEK vilket motsvarar en tillväxt på 33%. Månaden har påverkats negativt i jämförelsen mot föregående år pga av att ”påskförsäljningen” effektuerats under mars 2015 medan motsvarande effekt påverkade april föregående år.

Ackumulerat för Jan-April 2015 uppgår nettoomsättningen till 8,7 MSEK (4,8 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 81%.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Hans Jacobsson, VD
E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt har bolaget nu kapitaliserats inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)
Industrigatan 23
312 34 Laholm
Telefon: 0430-134 40
E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering

Halvårsrapport 2015: 31 augusti 2015
Delårsrapport Q3 2015: 13 november 2015

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar