Högre efterfrågan ger investering i ökad chipskapacitet

Report this content

Som ett led i att kunna växa vidare inom Premiumchipssegmentethar bolaget beslutat om att investera i en ny fritös för produktion av potatischips. Den nya produktionslinan planeras vara i drift under första halvåret 2020. En investering om ca 11 mkr som finansieras genom både maskinleasing och lån. ”Detta är en viktig milstolpe för att kunna utveckla vår verksamhet och skapa förutsättningar för tillväxt och effektivare produktion. Vårt kapacitetstak är nått och behovet av en investering har kommit successivt över tid i samband med ökad efterfrågan på våra produkter”, säger Hanna Åhsberg, platschef i Laholm.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Telefon: 0705-125530

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB är moderbolag i Rootfruitkoncernen. Moderbolaget utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet under varumärket Gårdschips. Dotterbolaget Exotic Snacks AB importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolagen har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolagen arbetar även aktivt med produktutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar