Penser Access: Rootfruit - Ett nyttigare alternativ till portföljen

Report this content

Rootfruit Scandinavia marknadsför och säljer snacks under varumärket Gårdschips samt Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolaget använder sig av en multikanalstrategi som innebär att bolagets produkter återfinns inom flera kanaler: dagligvaruhandeln, servicehandeln och hotell och restaurangbranschen (HORECA). I dagsläget fokuserar bolaget på att befästa en stark position i segmentet för premiumsnacks. Vi ser en försäljningstillväxt om 8% för 2020 drivet av 1) kapitalisering av cross-selling mellan ”gamla” Rootfruit och Exotic Snacks 2) ökad kapacitet inom Gårdchips och 3) expansion internationellt. Utifrån bolagets tillväxttakt och växande lönsamhet bedömer vi att det motiverade värdet för Rootfriut uppgå till 11–12 kr. Därmed ser vi en hög kurspotential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/root_20191022.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera