Premium Snacks Nordic: Försäljningsutveckling under november och nya konceptaffärer inför 2021

Report this content

Koncernens försäljning i november uppgick till 23,6 Mkr jämfört med 25,7 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med drygt 8 %. Ett mindre tapp i försäljningsutveckling jämfört med oktober månad. Minskningen är relaterad till lösviktsförsäljningen.

Fram t o m Q3 har nya konceptaffärer för ca 7 MSEK tecknats inom ramen för Exotic Snacks lösviktskoncept. Möjligheterna till nya affärer har varit begränsad under året då butikerna inom DVH har haft stort fokus på att anpassa sig efter pandemin och inte haft möjlighet till att ta emot säljbesök på samma sätt som under normala förhållanden.  ”Under rådande omständigheter har vår ambition att öka den geografiska distributionen på konceptaffärer varit framgångsrik. Även om vi är marknadsledande idag finns det ytterligare intressanta affärer i marknaden och året är inte slut”, säger Anna Wallin Krasse, VD för Premium Snacks.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@premiumsnacksnordic.com

Mobil: +46 (0)705-125530

Om Premium Snacks Nordic AB

Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.