Premium Snacks Nordic: Uppdatering försäljningsutveckling och information med anledning av COVID-19

Report this content

Koncernens försäljning i oktober månad uppgick till 26,3 MSEK jämfört med 33,1 MSEK för motsvarande period föregående år. Försäljning ackumulerat för året t.o.m. oktober uppgick till 266 MSEK jämfört med 273 MSEK föregående år.

Merparten av försäljningsnedgången i månaden är relaterat till tappet på Exotic Snacks lösviktsförsäljning p.g.a. COVID-19.

Styrelsens och ledningens bedömning är att prognosen som lämnades i Kvartalsrapport för tredje kvartalet, att omsättningen år 2020 bedöms uppgå till 325 MSEK och EBITDA till intervallet 13–15 MSEK, kvarstår.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@premiumsnacksnordic.com

Mobil: +46 (0)705-125530

Om Premium Snacks Nordic AB

Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.