Rootfruit Scandinavia: Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-10-12

Beslut om ny bolagsordning med ändring av bolagets firma till Premium Snacks Nordic AB (publ).

  • Lars O. Abrahamson valdes till ordförande att leda bolagsstämman.
  • Vid stämman var 3 621 035 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 27% av rösterna.
  • Beslut om ny bolagsordning med ändring av bolagets firma till Premium Snacks Nordic AB (publ).
  • Bolagsstämman bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Mobil: +46 (0)705-125530

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB är moderbolag i Rootfruitkoncernen. Moderbolaget utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet under varumärket Gårdschips. Dotterbolaget Exotic Snacks AB importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolagen har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. 

Om oss

Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.

Prenumerera

Dokument & länkar