Rootfruit Scandinavia AB: Delårsrapport kvartal 1 2020

Stark försäljning i kvartalet i en exceptionell tid

Första kvartalet januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 81,9 MSEK vilket motsvarar en ökning med 9 % jämfört med nettoomsättningen för samma period 2019
    på 75,0 MSEK.
  • Bruttomarginalen uppgick till 34,9% mot 39,4% föregående år.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 MSEK.  Första kvartalet 2019 var EBITDA 4,0 MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till -2,2 MSEK jämfört med 1,2 MSEK motsvarande period föregående år.

 

 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Mobil: +46 (0)705-125530

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB är moderbolag i Rootfruitkoncernen. Moderbolaget utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet under varumärket Gårdschips. Dotterbolaget Exotic Snacks AB importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolagen har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. 

Om oss

Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.

Prenumerera

Dokument & länkar