Rootfruit Scandinavia förstärker ledningen med marknadschef

Thomas Lindström har utnämnts till marknadschef i Rootfruit och tillträder rollen i januari 2017. Thomas kommer närmast från tjänsten som VD på Kommunikationsbyrån Reagent Communication AB med uppdrag för kunder som General Mills, Almondy, Beiersdorf, Netgroup, Kahls Kaffe och Electrolux. Tidigare har Thomas haft ledande roller inom sälj- och marknad på bla  Metsä Tissue och Electrolux.

Tjänsten är nyinrättad och Thomas kommer att avlasta framförallt VD och Säljchef som tidigare ansvarat för olika delar av marknadsarbetet. Tjänsten kommer att delas med Alvestaglass AB som är ett bolag i liknande utvecklingsskede som Rootfruit.

-          Det är med stor glädje som vi rekryterat denna toppkraft som kommer att betyda oerhört mycket i vår tillväxt och fortsatta utveckling av våra varumärken. Vi hoppas också mycket på samarbetet med Alvestaglass som vi räknar med skall ge oss goda synergier inom bl a  gemensamma mediainköp och utveckling av de sociala medierna i Norden, säger Hans Jacobsson, VD på Rootfruit Scandinavia AB

 För frågor om bolaget, vänligen kontakta: 

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt har bolaget nu kapitaliseras inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34  Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering:

Bokslutskommunike 2016: 28 februari 2017

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Det är med stor glädje som vi rekryterat denna toppkraft som kommer att betyda oerhört mycket i vår tillväxt och fortsatta utveckling av våra varumärken. Vi hoppas också mycket på samarbetet med Alvestaglass som vi räknar med skall ge oss goda synergier inom bl a gemensamma mediainköp och utveckling av de sociala medierna i Norden, säger Hans Jacobsson, VD på Rootfruit Scandinavia AB
Hans Jacobsson