Pricers produktion kommer närmare kunderna med ny anläggning i Europa

Report this content

Digitaliseringen av butiker och lösningar baserade på digitala prisetiketter ökar, och Pricer satsar därför på att möta en förväntad fortsatt volymökning med en ny produktionsanläggning i Europa, närmare kunderna på den här viktiga marknaden. Pricer arbetar i nära samarbete med sina kunder för att förstå deras långsiktiga mål och specifika utmaningar, och kan med den nya anläggningen erbjuda kortare ledtider och ökad flexibilitet.

För att upprätthålla den höga produktkvaliteten har Pricer valt Zollner, en global leverantör av elektroniska tillverkningstjänster med säte i Tyskland, för att utöka företagets produktionskapacitet för digitala prisetiketter och bygga upp slutmonteringskapacitet i Europa. Anläggningen kompletterar Pricers befintliga produktionsanläggningar i Kina och Thailand.

– Utöver att dämpa effekterna av geopolitisk osäkerhet och göra bolaget mindre beroende av ett fåtal leverantörer, ligger beslutet i linje med Pricers ambition att öka kundnöjdheten. Att flytta produktionen närmare våra kunder är en strategisk ambition som vi är övertygade om kommer att stärka vår konkurrenskraft på marknaden, utöver att det även bidrar till att minska vårt koldioxidavtryck. En viktig del i arbetet har varit att designa produkter som passar för en automatiserad produktion. Vi är oerhört glada över att tillsammans med Zollner ytterligare öka automatiseringsgraden i monteringen, säger Helena Holmgren, vd för Pricer.

– Vi är mycket stolta över att erbjuda en ledande innovativ aktör som Pricer vår expertis inom tillverkning och konstruktion. Genom den automatiserade produktionen vid en av våra tyska anläggningar kan vi tillgodose Pricers behov av skalbar tillverkning av digitala prisetiketter. Även vid stora produktionsvolymer kan ”Made in Germany”-kvalitet garanteras för den europeiska marknaden, säger Markus Aschenbrenner, medlem av Zollners företagsledning.

För att möta Pricers höga krav på den nya toppmoderna produktionsanläggningen, finjusterar Zollner nu produktionslinjen för bolagets grafiska etiketter som erbjuder branschledande prestanda och batteritid. De första etiketterna väntas kunna börja levereras under slutet av andra kvartalet 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Holmgren, vd och koncernchef, +46 702 870 068

Jörgen Jost auf der Stroth, VP of Supply Chain Management and Procurement,
 +46 (0)761 15 34 36

Om Pricer

Pricer AB är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om Zollner

Zollner Elektronik AG är ett familjeägt företag med huvudkontor i Zandt (sydöstra Tyskland) och marknadsledande i Europa inom Electronics Manufacturing Services (EMS). Zollner grundades 1965 och har växt organiskt till en global aktör med över 11 500 anställda på 20 platser världen över. Zollner samarbetar med ledande globala aktörer och erbjuder systemlösningar under hela produktlivscykeln. Tack vare expertis inom forskning och utveckling samt industrialisering kan Zollner erbjuda tillverkning av produkter som uppfyller marknadens krav.

Prenumerera