Primix öppnar sitt tredje kontor i Öresundsregionen!

Primix öppnar sitt tredje kontor i Öresundsregionen! I veckan öppnar Nasdaq-noterade Primix ytterligare ett kontor i Öresundsregionen. Kontoret kommer att ligga i Lund och innebär närhet till universitet och högskola, Ideon och befintliga kunder såsom AstraZeneca, Ericsson Mobile, Gambro och TetraPak. "Vår kraftiga expansion av Malmökontoret har föranlett satsningen på ytterligare kontor. I denna satsning har vi prioriterat närheten till några av våra största kunder och följaktligen valt att även etablera oss i Lund", menar Hans Möller, VD, Primix Sweden AB. Det nya, moderna kontoret med 35 arbetsplatser ligger på Fjelievägen 41 och kommer till att börja med att inhysa två grupper inom affärsområdet e-Solutions med sammanlagt 15 medarbetare. Ytterligare konsulter inom affärsområdet Technology tillkommer. En stor del av projektverksamheten placeras också i Lund. "Med eget kontor i Lund finns stora möjligheter att attrahera fler kompetenta medarbetare från framför allt Lund", säger Ulf Eliasson, chef Projekt Office, Primix Sweden AB. Om Primix Primix är ett Öresundsföretag som levererar konsulttjänster inom e- Solutions och Technology. Vi erbjuder strategisk, kreativ och teknisk expertkunskap för att leverera IT-lösningar med verkliga affärsresultat. Vi erbjuder också avancerad utbildning inom Microsofts teknologier. Våra kunder är t.ex. ABB, AstraZeneca, A.T. Cross, Ericsson, Gambro, Greenfield Online, IKEA, Kemper Insurance, Lucent Technologies, Mærsk Data, Pergo, Rockwell Collins, Telelogic, TetraPak och Waters Corporation. Vi har kontor i Malmö, Lund, Köpenhamn, Boston och New York. Koncernen har drygt 275 anställda varav 130 arbetar i Öresundsregionen. Primix är noterat på Nasdaq (PMIX). För ytterligare information, besök www.primix.se, www.primix.dk samt www.primix.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00670/bit0002.pdf

Dokument & länkar