Förslag till styrelse och revisorer inför Printcoms bolagsstämma den 11 juni 2002

Förslag till styrelse och revisorer inför Printcoms bolagsstämma den 11 juni 2002 Styrelsen i Printcom AB har underrättat att aktieägare, representerande cirka 56 procent av det totala röstetalet, har anmält att de vid bolagsstämman kommer att ställa sig bakom följande förslag (enligt föreslagen dagordning): Punkt 8b: Den ansamlade förlusten på 66.256 KSEK överföres i ny räkning. Punkt 9: Styrelsearvode, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, skall utgå med 1.023 KSEK att fördelas enligt styrelsens beslut. Arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. Punkt 10: Omval som styrelseledamöter Henri Bergstrand, Lars Dahlgren, Mats Kjellqvist, Viktor Pansell (VD), Werner Uhlmann och Johan Wiklund. Val av Hans Pihl som ordinarie revisor samt Sture Mossberg som revisorssuppleant, Deloitte & Touche. Malmö den 6 juni 2002 Styrelsen i Printcom AB (publ) För ytterligare information kontakta: Viktor Pansell, VD Henri Bergstrand, styrelseordförande Printcom AB Printcom AB Telefon: +46 40 699 83 02 Mobil: +46 708 88 72 45 Mobil: +46 70 675 73 70 henri@edsbruk.com viktor.pansell@printcom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00070/wkr0002.PDF

Dokument & länkar