1 600 äldre döda i fallolyckor varje år är ett uttryck för diskriminering

Varje år dör närmare 1 600 personer och över 50 000 personer över 65 år får slutenvård till följd av fallolyckor. Och antalet ökar för varje år. Det redovisas idag i ny statistik över äldres fallolyckor från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

- Det här är inte nytt. Hur många ska dö och skadas innan samhället tar frågan på allvar? Mycket kan göras för att minska olyckorna. Det handlar om att samhället, framför allt kommunerna, måste ta statistiken på allvar, säger Curt Persson PRO:s ordförande.

Orsaken till fallolyckorna är bostäder som inte är anpassade till äldres minskade rörlighet, äldres ofta alltför höga medicinering, äldre som inte äter ordentligt och tillräckligt näringsrikt samt otillräcklig friskvård.

- PRO har under många år ställt krav på landets kommuner att inrätta så kallade fixartjänster för äldre, någon som byter glödlampan eller sätt upp gardiner. Vi kräver hembesök för att se över risker i hemmet. Vi vill se regelbundna läkemedelsgenomgångar och bättre stöd till friskvårdsinsatser, säger Curt Persson.

Maten och måltidssituationen är viktig i detta sammanhang. Tyvärr brister det på många håll i landet. Undernäring är en starkt bidragande orsak till fallolyckor.

- För vilken annan grupp i samhället skulle man acceptera att det varje år dör 1 600 i olyckor? Att inte mer görs beror på att det är äldre som drabbas. Ett tydligt med tragiskt uttryck för att äldre diskrimineras, avslutar Curt Persson.

För ytterligare information

Guy Lööv, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor, mobil 070-372 02 13.

Johanna Hållén, press- och policychef, mobil 072-710 60 11

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med ca 400 000 medlemmar. PRO har ca 1 400 föreningar över hela landet.  

Om oss

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Prenumerera