PRO: Förslaget förstärker pensionssystemet men riskerar ökade ekonomiska klyftor

Pensionsgruppen har slutit en överenskommelse om pensionerna. Där föreslås bland annat höjd pensionsålder och förändringar av PPM-systemet.

- Pensionsgruppens förslag med förändrade åldersgränser stärker pensionssystemet finansiellt. Men PRO ser en risk att förslaget leder till ökade ekonomiska klyftor bland pensionärer, ökade skillnader mellan arbetare och tjänstemän och mellan kvinnliga och manliga pensionärer, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

- Ingen ska behöva känna stor oro för att gå i pension. Det är inte acceptabelt. För att det ska bli möjligt måste den allmänna pensionen höjas och för göra det möjligt måste inbetalningarna till systemet öka. Det är alldeles nödvändigt. Pensionsavgiften måste höjas.

- PRO ska se till att pensionerna blir en fråga i valrörelsen. Medborgarna har rätt att ta ställning även till pensionsfrågorna och PRO kommer därför att kräva svar från politikerna om våra pensioner.

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Om oss

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Media

Media

Dokument & länkar