PRO om de sänkta tjänstepensionerna: Vi kommer att pressa SKL och Pacta till förhandlingsbordet

PRO ser mycket allvarligt på att så många, som omfattas av tjänstepensionsavtalet PA-KL, drabbats av sänkt tjänstepension. Att en stor grupp pensionärer drabbas av sänkt pension medan andra samtidigt får det bättre är inte rimligt.

Idag har samtliga 28 fackliga organisationer i kommunsektorn deklarerat att de står bakom den förhandlingsframställan som lämnats över till arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta.

-  Nu har de fackliga organisationerna visat att de menar allvar med att omförhandla tjänstepensionsavtalet. Nu hänger allt på arbetsgivarorganisationerna. PRO kommer att pressa på SKL och Pacta för att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det finns ingen rim och reson i att så många pensionärer drabbas av sänkta tjänstepensioner, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

-  Om de inte sätter sig vid förhandlingsbordet måste vi ta reda på om dessa försämringar överhuvudtaget är tillåtna. Då måste juridiska åtgärder övervägas, säger Christina Tallberg.

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Om oss

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Prenumerera

Dokument & länkar