Halvårsrapport, januari – juni 2020

God tillväxt, positiv resultatutveckling och starkt kassaflöde

April - juni 2020

 • Intäkterna ökade med 22 procent till 987 (806) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 53 procent och uppgick till 56,3 (36,7) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,7 (4,6) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 40,1 (22,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 31,3 (12,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,42 (1,40) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 77 (96) MSEK, en minskning med 20 procent.
 • Nya tjänster lanserades inom Proacts molntjänster inklusive Wide Area Network as-a-Service (WANaaS) och Service Management for Public Cloud.

Januari - juni 2020

 • Intäkterna ökade med 7 procent till 1 830 (1 716) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 24 procent och uppgick till 98,9 (79,9) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,4 (4,7) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 73,5 (49,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 57,1 (34,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,27 (3,74) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 128 (157) MSEK, en minskning med 18 procent.
 

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag, onsdagen den 15 juli 2020, kl. 14:00 – 15:00.

Länk till videokonferensen
Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 205 189 732#

 

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020, kl. 13:00.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Jonas Persson, CFO & IR, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu

Om Proact
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar