Halvårsrapport januari - juni 2012

 Stort intresse för molntjänster

Första halvåret i sammandrag

 • Intäkterna ökade med 23 % till 1 234 (1 007) mkr.  
 • EBITDA, ökade med 40 % till 68,4 (48,8) mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 27,9 (13,4) mkr.
 • Resultat efter skatt ökade till 20,2 (8,8) mkr.
 • Resultat per aktie ökade till 1,73 (0,64) kr.
 • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 20,5 (23,7) %.

Andra kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna minskade med 3 % till 590 (611) mkr.
 • EBITDA, ökade med 7 % till 33,4 (31,3) mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 11,9 (10,0) mkr.
 • Resultat efter skatt ökade till 9,2 (6,3) mkr.
 • Resultat per aktie ökade till 0,81 (0,48) kr.

Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se

Mikael Suvero, IR Telefon: 08-410 666 55 E-post: mikael.suvero@proact.se

Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact
Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering.

Proactkoncernen har mer än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar