Halvårsrapport januari - juni 2016

Fortsatt stabil intäkts- och resultatutveckling

Andra kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna ökade med 8 % till 737 (682) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 12 %.
 • EBITDA ökade med 18 % till 46,9 (39,6) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 36 % till 34,4 (25,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 48 % till 27,4 (18,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,91 (1,98) kr.

Första halvåret i sammandrag

 • Intäkterna ökade med 3 % till 1 459 (1 422) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 6 %.
 • EBITDA ökade med 4 % till 85,9 (82,4) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 9 % till 55,7 (51,1) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster
 • uppgick resultat före skatt till 61,5 (51,1), en ökning med 20 %.
 • Resultat efter skatt ökade med 16 % till 42,2 (36,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,45 (3,80) kr.
 • Jämförelsestörande poster, hänförliga till byte av koncernchef, har påverkat första halvårets rörelseresultat
 • negativt med 5,8 (-) MSEK.
 • Räntabilitet på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 29,7 (25,9) %

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jason Clark, CEO, telefon  +44 1246 266 300, e-post: jason.clark@proact.eu
Peter Javestad, IR, telefon +46 733 56 67 22, e-post: peter.javestad@proact.eu
Jonas Persson, CFO, telefon +46 733 56 66 90, e-post: jonas.persson@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 720 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar