ProAct genomför åtgärdsprogram för att möta svag systemmarknad

Report this content

ProAct genomför åtgärdsprogram för att möta svag systemmarknad En generell återhållsamhet med IT-investeringar hos samtliga kunder och en omfattande kostnadsminskning hos kunder inom främst telekom, bank och tillverkande industri har medfört en svagare marknad än förväntat. Detta faktum innebär att bolagets systemintäkter blir betydligt lägre än planerat för andra halvåret 2002. ProAct håller fast vid sin strategi att utveckla och bygga vidare på tjänsteverksamheten. Företagets totala tjänsteintäkter bedöms öka med drygt 15% jämfört med föregående år vilket motsvarar närmare 300 MSEK i tjänsteintäkter för helåret 2002. Mot bakgrund av nedgången i systemförsäljning bedömer styrelsen att ett positivt EBITA-resultat inte kommer att kunna uppnås för helåret. Det fjärde kvartalet förväntas dock ge ett positivt EBITA resultat före omstruktureringskostnader. Bolagets styrelse och ledning har initierat ett betydande åtgärdsprogram för att öka lönsamheten. Verksamhetens kostnader reduceras och åtgärder vidtas för att öka produktiviteten i marknads- och försäljningsarbetet. Verksamheten kommer också att bedrivas i färre antal dotterbolag för att möjliggöra bättre samordning, ökad effektivitet och lägre administrativa kostnader. Åtgärdsprogrammet innebär även att personalstyrkan kommer att minska med cirka 30 personer varav merparten i de svenska verksamheterna. Detta motsvarar en kostnads-sänkning med cirka 23 MSEK på årsbasis. Kostnader för att genomföra åtgärds-programmet kommer att belasta resultatet 2002 och beräknas uppgå till 12-15 MSEK. Bolagets långsiktiga finansiella mål är fortsatt en nettomarginal på 5-7%. För mer information vänligen kontakta: Styrelseordförande Henrik Holm, Tel 08 410 666 80, henrik.holm@proact.se Koncernchef Per-Arne Lundberg, Tel 08 410 666 82, per-arne.lundberg@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich med cirka 350 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. Under 2001 omsatte företaget drygt 826 MSEK. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT00220/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar