Proact toppar återigen i Radars rapport om leverantörskvalitet

Report this content

Proact, Europas ledande oberoende leverantör av molntjänster och datacenter, har utsetts till topp fem i Radars årliga rapport om leverantörskvalitet inom Infrastruktur och drift samt inom Konsulttjänster.

Det oberoende analysföretaget Radar har sedan 2011 presenterat sin rapport om leverantörskvalitet, där kunder bedömer leverantörernas generella förmåga i olika delar av leveransen. I årets undersökning deltog 1 100 svenska verksamheter. Rapporten bekräftar Proacts position som ledande leverantör inom två av fyra kategorier – Infrastruktur och drift samt Konsulttjänster. De leverantörer som rankas högst inom respektive kategori betraktas av Radar som "ledande" och skiljer sig avsevärt från genomsnittet när det gäller att skapa värde och hög kundnöjdhet.

Enligt Radar-rapporten upplever kunder generellt en ökad proaktivitet hos de ledande tjänste-leverantörerna. Detta kan förklaras av leverantörernas aktiva arbete med att bekämpa hot såsom tredjepartsintrång, störningar och attacker mot outsourcing- eller molntjänstaktörer.

– Vi är otroligt glada över att få en konkret bekräftelse på det vi redan sett på marknaden. Trots en period av turbulens i vår omvärld har vi lyckats behålla våra kunders förtroende tack vare framgångsrika samarbeten både internt och med kunderna, säger Magnus Lönn, Business Unit Director Nordic & Baltics på Proact. Radars rapport är ett bevis på vår förmåga att möta kundernas utmaningar och fortsätta att erbjuda dem högkvalitativ service. 

– Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2023 visar att proaktivitet i relationen värderas allt högre under en period med ansträngda budgetar, osäker ekonomi och ökad cyberhot för köparsidan, säger Hans Werner, VD Radar.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Magnus Lönn, Business Unit Director Nordic & Baltics and Managing Director, Proact IT Sweden AB, tel. +46 708 790 979, magnus.lonn@proact.se
Danny Duggal, VP Commercial & Communications, Proact IT Group AB, tel. +46 733 566 843, danny.duggal@proact.eu

Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Taggar: