Analysguiden: Starka trender driver marknaden för probiotika

Report this content

Analysguiden inleder bevakning av Probi. Starka trender driver marknaden för probiotika och Analysguiden ser en riktkurs på 550 kr per aktie.

En bra inledning på 2021

Under Q1 växte Probis omsättning med 9% till 171 mkr, och justerat för valutaförändringar var tillväxten hela 20%. Bolaget hade en särskilt stark tillväxt på den amerikanska marknaden som växte med 22%, men den kraftigt försvagade dollarn ledde till att nettoomsättningen bara ökade med 6%. Man hade även det starkaste kvartalet hittills i region EMEA som växte med 19%. EBITDA-marginalen under Q1 var 28%, vilket indikerar att Probi är på god väg att nå det långsiktiga målet 29%. Resultatförbättringen under kvartalet kom både från en stärkt bruttomarginal och lägre operativa kostnader. Under Q1 skedde de första leveranserna under det pan-europeiska avtalet med samarbetspartnern Perrigo. Man tecknade även ett strategiskt avtal med Sinopharm i Kina. Probi förväntar sig fortsatt en relativt hög fluktuation mellan kvartalen även under resten av året.

Ledande probiotikatillverkare med egen forskning

Probi är en vertikalt integrerad probiotikatillverkare med egen forskning och utveckling. På detta sätt har bolaget kontroll över hela värdekedjan, vilket ger en viktig konkurrensfördel när man söker stödja sina kunder i utveckling av nya produkter och erbjudanden. Man levererar i huvudsak sin probiotika som insatsvara till andra företag, men finns under varumärket Probi på den svenska marknaden genom ett partnersamarbete. Att Probi i mångt och mycket är ett B2B-bolag är viktigt att ha i åtanke, då försäljningsutvecklingen kan vara ojämn från kvartal till kvartal.

Starka trender driver marknadstillväxten

Flera globala trender skapar ökad efterfrågan på Probis produkter och världsmarknaden för probiotiska kosttillskott väntas öka med drygt 20% fram till 2025. Starka trender som driver framtidens marknad för probiotika är nya användningsområden, en allt äldre befolkning, nya distributionskanaler, samt ett ökat intresse för hälsa och hållbarhet. Probi satsar kraftfullt inom forskning och utveckling. Man inledde under Q1 ett nytt samarbete inom benhälsa med ett universitet i Australien.

Analysguiden inleder bevakning med riktkurs 550 kr

Vid en internationell jämförelse framstår Probi som rimligt värderat. Det urval av bolag vi valt att jämföra med handlas i genomsnitt till 20,6x estimerad vinst före avskrivningar (EBITDA). Probis finansiella mål är en fördubblad omsättning inom 5–7 år, samt att hålla en EBITDA-marginal på minst 29%. Kompletterande förvärv och samarbetsavtal kommer att vara en central del i bolagets tillväxtstrategi. Vi inleder bevakning med en riktkurs på 550 kr.

 

Läs analysen här

Prenumerera