Penser Access: Probi - Förseningar i Asien tynger försäljningen

Report this content

Försäljningen uppgick till 138 mkr (119), vilket var 8% under vår förväntan. Avvikelsen berodde på en högre förväntad försäljning av Consumer Healthcare (CHC) primärt på den asiatiska marknaden. EBIT uppgick till 11,3 mkr (4,4), vilket motsvarade en EBIT-marginal på 8%, under vår förväntan på 19%. Avvikelserna ligger i något högre rörelsekostnader samt en lägre försäljning. Med anledning av 1) en lägre försäljning i Asien än vad vi räknat med samt 2) tappet av den globala FMCG-företaget sänker vi vår EPS-prognos för 2019e med 9%. På våra nya estimat handlas Probi på P/E 44,8x för 2019e samtidigt som sektorn ligger på 29,8x. Baserat på den lägre tillväxten än vad vi räknat med så bedömer vi att en premievärdering mot sektorn inte är motiverad. Vi bibehåller där med kurspotentialen för aktien till medel till medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/prob_20190502.pdf 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera