Penser Access: Probi - Fokus på 2018

Som väntat drabbades Probis försäljning negativt av att bolagets största kund i USA genomför en omfattande lagerminskning. Detta påverkade Probis försäljning med mindre än SEKm 50 under kvartalet, jmf med vår förväntan om SEKm 60. Detta var den primära anledningen till att rapporten överträffade våra förväntningar. Bolaget flaggar för att lagereffekterna kommer att bli betydligt större under Q4 än under Q3 till följd av de stora kampanjvolymerna som levererades till kunden Q4’16 samt att Q4 är säsongsmässigt svagare. I och med att EBIT kom in över vår förväntan i kvartalet så förändras inte våra helårsestimat trots att vi drar ned EBIT något för Q4. För 2018 justerar vi ned EBIT med 4% drivet av att risken för att lagerminskningen hos den amerikanska storkunden inte är klar under Q1 2018. Vi bibehåller vår kurspotential Medel till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/fokus-pa-2018/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera