Penser Access: Probi - Inbromsning i Nordamerika

Report this content

Bolaget belyser att utvecklingen i USA under Q3'19 inte levde upp till deras förväntan. Primärt har efterfrågebilden på den amerikanska marknaden bromsat in och inte vuxit i samma utsträckning som tidigare. Nu bedömer bolaget att försäljningen under Q3'19 uppgår till 142 (168), vilket är 20% lägre än vår prognos om 178 mkr. Vi justerar ned försäljningsestimaten med 8% för ’19e respektive ’20e men bibehåller vår EBITDA marginal om 34%. Detta leder till en EPS sänkning om 6% och 8% för '19e respektive '20e. Vi ser fortsatt en medelhög kurspotential för aktien till medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/prob_20191009.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera