Penser Access: Probi - Nya finansiella mål

Under Q2´20 uppgick Probis nettoomsättning till 180,0 mkr (180,3), 176,4 mkr valutajusterat, vilket var 9% under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en svagare utveckling i Americas som förklaras primärt av den produktuppdatering som gjorts för en större kund, men även APAC var under vår förväntan drivet av COVID-19 restriktioner. GM sjönk till 45% (49,8%) jmf med vår förväntan som låg på 46%.

Efter kvartalet justerar vi ner vår försäljningsestimat för 2020 och 2021 med 3% med anledning av en svagare försäljning i Americas än vad vi räknat med. Dock bedömer vi att försäljningen kommer tillbaka under H2'20 drivet av den nu genomförda produktuppdatering samt fortsatt god underliggande tillväxt. De nya målen indikerar att förvärv kan ske i närtid. Vi ser fortsatt låg risk till medel potential i aktien.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/prob_20200720.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera