Penser Access: Probi - Nya finansiella mål

Under Q2´20 uppgick Probis nettoomsättning till 180,0 mkr (180,3), 176,4 mkr valutajusterat, vilket var 9% under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en svagare utveckling i Americas som förklaras primärt av den produktuppdatering som gjorts för en större kund, men även APAC var under vår förväntan drivet av COVID-19 restriktioner. GM sjönk till 45% (49,8%) jmf med vår förväntan som låg på 46%.

Efter kvartalet justerar vi ner vår försäljningsestimat för 2020 och 2021 med 3% med anledning av en svagare försäljning i Americas än vad vi räknat med. Dock bedömer vi att försäljningen kommer tillbaka under H2'20 drivet av den nu genomförda produktuppdatering samt fortsatt god underliggande tillväxt. De nya målen indikerar att förvärv kan ske i närtid. Vi ser fortsatt låg risk till medel potential i aktien.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/prob_20200720.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera