Penser Access: Probi - Ökad myndighetskontroll i Kina

Report this content

Osäkerheten i USA tillsammans med en långsammare tillväxt för APAC-regionen har fått oss att ytterligare sänka vår försäljningsprognos för 2020e med 2%, Försäljningsestimatet för 2021e lämnar vi oförändrat. Samtidigt räknar vi med en högre FoU-kostnad samt en fortsatt hög avskrivningsnivå under 2020e, vilket leder till en 19% sänkning av vår EBIT-estimat för 2020e. Bolaget har under året amorterat av banklån för ca 120 mkr, vilket gör att bolagets nettoskuld har blivit en nettokassa på 129 mkr. Detta leder till att vi sänker vår syn på risken i bolaget till låg (medel). Vi ser fortsatt en medelhög kurspotential för aktien.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/prob_20191028.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera