Penser Access: Probi - Stålbaden inte över än

Som väntat drabbades Probis försäljning negativt av att bolagets största kund i USA genomför en omfattande lagerminskning. Omsättningen uppgick till SEKm 119 (198), vilket var ca 10% under vårt estimat. Däremot var ökningen i rörelsekostnaderna inte lika stora som vi räknat med, utan uppgick till SEKm 112 (155) till följd av lägre R&D kostnader. EBIT sjönk till SEKm 7,6 (33,2) jmf mot vår förväntan om SEKm 0,5. Med tanke på uteblivna ordrar från den amerikanska storkunden bedömer vi att Probi i dagsläget inte bör handlas till en premie jämfört med sektorn. Vi bibehåller vår kurspotential Medel till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/stalbaden-inte-over-an/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera